Postęp prac

Harmonogram prac jest nadal utrzymany – prace postępują zgodnie z planem.